Greatways logo high resolution

NOWOŚCI I AKTUALIZACJE

Zapisz się do naszego biuletynu, aby otrzymywać najnowsze dane, spostrzeżenia i perspektywy, które stanowią część krajobrazu siły roboczej.

How to Apply for Job Opportunities & Work Abroad

greatways' guide on how to apply for job opportunities abroad

In our previous blog, we delved into the growing demand of Filipino skilled workers in countries abroad. This time, let’s talk about what you need to know if you’re planning to apply for work abroad.

Malowanie niedoboru pracowników do pracy w Polsce: Filipiny jako kluczowe rozwiązania w zakresie siły roboczej w Polsce

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa krajobraz demograficzny Polski uległ znaczącym przemianom. Ta zmiana demograficzna spowodowała krytyczną nierównowagę siły roboczej, negatywnie wpływając na rynek pracy, na którym liczba emerytów przewyższa obecnie napływ młodszych pracowników.

Nailing the Scam: Przewodnik po identyfikowaniu nielegalnych agencji rekrutacyjnych na Filipinach

Pomimo ciepłej i tętniącej życiem atmosfery Filipin, pod ich podbrzuszem czai się zagrożenie: nielegalna rekrutacja. Podobnie jak wąż, który okupował Eden, nielegalna rekrutacja żeruje na aspiracjach, pozostawiając swoje ofiary uwikłane w sieć oszustw.

Wypełnianie luki: umiejętności filipińskie pomagające Nowej Zelandii w sprostaniu wyzwaniom związanym z siłą roboczą

Nowa Zelandia często nazywana jest krajem, w którym trawa jest wyjątkowo zielona, ​​dosłownie i w przenośni. Sprzyja swobodnemu środowisku pracy i stylowi życia, dzięki czemu jest odpowiednim miejscem dla imigrantów, zwłaszcza Filipińczyków. Ze względu na zmiany gospodarcze, przed którymi stoi Nowa Zelandia, może mieć tylko nadzieję, że jej obecna polityka wystarczy, aby przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników do kraju.

Rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnieniem w Japonii za pomocą określonych filipińskich pracowników wykwalifikowanych

Japonia stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zatrudnienia – problemem, który istnieje od kilku lat i na który rząd nie znalazł jeszcze trwałego rozwiązania. Kierując się starzeniem się społeczeństwa i zmieniającą się dynamiką zatrudnienia, kraj coraz częściej zwraca się do międzynarodowych agencji ds. siły roboczej, aby wykorzystać umiejętności i wiedzę specjalistyczną zagranicznych pracowników.

5 rzeczy, które japońska firma musi wiedzieć przed nawiązaniem współpracy z filipińską agencją rekrutacyjną

Top 5 things a Japanese Company needs to know before engaging with Philippines recruitment agency - featured image

W dzisiejszym wysoce zaawansowanym i połączonym świecie granice nie oznaczają już barier, a odległość nie jest już przeszkodą. Stanowią one obecnie bramy do nieskończonych możliwości i globalnej współpracy. W miarę jak rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, niezwykle istotna staje się wysoko wykwalifikowana i elastyczna siła robocza. Coraz więcej krajów otwiera się na partnerstwa międzynarodowe.

Wizja firmy Greatways Manpower International, Inc. dotycząca zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na siłę roboczą

Greatways Manpower International Inc's vision for meeting global workforce demand - featured image

Unikalna kombinacja czynników stawia kraj w widocznym miejscu na arenie międzynarodowej. W szczególności diaspora ułatwiła przepływ ludzi do różnych zakątków świata, umożliwiając zagranicznym pracownikom filipińskim rozwijanie powinowactwa kulturowego, które sprzyja globalnej mobilności.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej filipińskiej agencji zatrudnienia

W miarę utrzymywania się niedoborów siły roboczej zwiększa się intensywna konkurencja między firmami weryfikującymi najlepsze talenty w danej dziedzinie. Międzynarodowe firmy szczególnie korzystają z filipińskich agencji zatrudnienia, aby przyspieszyć proces rekrutacji.

pl_PLPolski
Essential SSL
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.